ما در محاسبه تعرفه قیمت خدمات نظافت منزل و نظافت آپارتمان و مشاعات و همچنین نظافت شرکت یا دفتر کار هیچ تفاوتی قائل نیستیم و متراژ ساختمان و بنا هم تاثیری در قیمت نرخ خدمات نظافت ما ندارد. ضمنا آقا و یا خانم بودن نظافت یار هم به همین صورت می باشد و هزینه ی اضافی بابت نظافت کار خانم دریافت نمی شود.

قیمت پایه خدمات نظافت بصورت ساعتی می باشد و بسته به نیاز خودتان می توانید یکی از پلن های زیر را انتخاب نمایید.

نظافت ۸ ساعته

برای تمامی خدمات
۲۰۰.۰۰۰ تومان
  • نظافت یار آقا
  • نظافت یار خانم
  • ساعتی ۲۵ هزار تومان

نظافت ۶ ساعته

برای تمامی خدمات
۱۷۰.۰۰۰ تومان
  • نظافت یار آقا
  • نظافت یار خانم
  • ساعتی ۲۸.۵ هزار تومان

نظافت ۴ ساعته

برای تمامی خدمات
۱۲۰.۰۰۰ تومان
  • نظافت یار آقا
  • نظافت یار خانم
  • ساعتی ۳۰هزار تومان

* به ازای هر ساعت کارکرد اضافه نظافتچی مبلغ ۱۵ هزار تومان به نرخ مشخص شده اضافه می گردد.